מכתבי תודה

מטעמים של צנעת הפרט כל הפרטים המזהים נמחקו

המרפאה בנס-ציונה

מרכז מסחרי "הדרי סמל", השייטת 4, נס-ציונה